1256 Najstaršia správa vzťahujúca sa na územie Kvačian, kráľ Belo IV. daroval Andrejovi, banskobystrickému richtárovi les a polia, ale bez sídliska, majetok vtedy nebol konkrétne pomenovaný (Uličný 2014, s. 86)
1379 Keď kráľ Ľudovít I. daroval en istý majetok zemanovi Dávidovi, vtedy ho už zapísali pod názvom Kvačany, ale určite existovali už pred týmto rokom (Uličný 2014, s. 86)
zač. 14. stor. V Kvačanoch je kostol, ktorého najstaršie gotické časti boli postavené údajne začiatkom 14. stor., avšak v správach o kostoloch zo 14. stor. sa tunajší kostol nevyskytuje, preto nemožno vylúčiť, že vznikol až v 15. stor. (Uličný 2014, s. 87)
16. stor. Najstaršie správy o tunajšom farárovi a kostole, kostol bol zasvätený sv. Kataríne (Uličný 2014, s. 87)
pol. 16. stor. Kostol upravili v renesančnom slohu, pristavili vežu a opevnili múrom (Uličný 2014, s. 87)
pol. 13. stor. Kvačany boli majetkom zemanov (Uličný 2014, s. 87)
15. stor. Zemania tu mali kúrie a názov Kvačian používali v prídomku, od druhej pol. 15. stor. patrili Liptaiovcom a koncom 16. stor. Usaľovcom (Uličný 2014, s. 87)
1600 Stálo tu 17 obývaných poddanských domov, ďalších šesť vyhorelo a štyri boli opustené, okrem majerských budov tu bol aj kostol, fara a škola (Uličný 2014, s. 87)
koniec 16. stor. a 17. stor. Kvačany boli stredne veľkou dedinou s poddanským, zemianskym a farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 87)
1771 V Kvačanoch hospodárilo 52 poddanských domácností (Uličný 2014, s. 87)
1828 Kvačany mali 59 obývaných domov, v ktorých žilo 509 dospelých obyvateľov, z nich 501 bolo rímskokatolíkov a 8 evanjelikov (Uličný 2014, s. 87)
prvá pol. 19. stor. Kvačany boli stredne veľkou dedinou s tradične poddanským, ale aj farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 87)