AMBROS 1981 – Ambros, Cyril: Kvačany, Chopec, okr. Liptovský Mikuláš. Archeozoologický posudok. Výsk. správa 9536/81. AÚ SAV Nitra. Nitra 1981.

AMBROS1981 – Ambros, Cyril: Kvačany, Chopec, okr. Liptovský Mikuláš. Archeozoologický posudok. Výsk. správa 9536/81. AÚ SAV Nitra. Nitra 1981.

HAJNALOVÁ1978 – Hajnalová Eva: Kvačany, okr. Liptovský Mikuláš. Paleobotanický posudok. Výsk. správa 8571/78. AÚ SAV Nitra. Nitra 1978.

PIETA 1973 – Pieta, Karol: Správa o výsledkoch výskumu v roku 1972. Výskum Kvačany, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 6684/73. AÚ SAV Nitra. Nitra 1973.

PIETA 1998 – Pieta, Karol: Kvačany, časť Dlhá Lúka, Hrádková, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 13853/98. AÚ SAV Nitra. Nitra 1998.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016