pol. 13. stor. Majetok patril bližšie neznámemu Šalamúnovi (Uličný 2014, s. 88)
1273 Tento majetok získal šľachtic Bohumír, ktorému patril do roku 1283, vtedy majetok spolu s osadou Črmnô prešiel do vlastníctva kráľa Ladislava IV. (Uličný 2014, s. 88)
1580 V tomto období bývala v Črmnom iba jedna sedliacka domácnosť, Črmnô bolo najstaršou zo susediacich dedín a patrilo k starobylým sídliskám (Uličný 2014, s. 88)
1770 V Črmnom hospodárilo 10 sedliackych domácností, vtedy bolo ešte úradne považované za samostatnú majetkovú a sídliskovú jednotku, avšak patriacu do obce Lazisko a vo vlastníctve zemanov z Okoličného (Uličný 2014, s. 88)
koniec 13. stor. Územie, na ktorom vzniklo Lazisko, patrilo do konca 13. stor. zemanom z Okoličného ako súčasť ich dediny Črmnô (Uličný 2014, s. 88-89)
1396 Najstaršia správa o osade Lazište, avšak vtedy už jestovala, jej vznik možno predpokladať v pol. 14. stor. (Uličný 2014, s. 89)
14. – 17. stor. Lazisko bolo trvalým majetkom zemanov z Okoličného a keďže tvorilo spoločnú obec s Črmným, mali spoločného richtára (Uličný 2014, s. 89)
1600 V tomto období v Lazisku a Črmnom stálo spolu 15 domov obývaných poddanskými rodinami (Uličný 2014, s. 89)
17. stor. a zač. 18. stor. Lazisko bolo stredne veľkou dedinou (Uličný 2014, s. 89)
1715 Žilo v ňom 18 poddanských domácností, v roku 1720 len 11 domácností (Uličný 2014, s. 89)
1828 V Lazisku jestovalo 21 obývaných domov, v ktorých žilo 198 dospelých obyvateľov, z nich 127 evanjelikov a 71 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 89)
prvá pol. 19. stor. Lazisko bolo stredne veľkou dedinou, v ktorej žilo len poddanské obyvateľstvo (Uličný 2014, s. 89)