HANULIAK 1981a – Hanuliak, Václav: Lazisko, Pavlova lúka, okr. Liptovský Mikuláš. Úsek dokumentácie LM Ružomberok 1981.

PIETA 1987 – Pieta, Karol: Lazisko, Zvon, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 12051/87. AÚ SAV Nitra. Nitra 1987.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016