FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Hyroš 1876 – Hyroš, Štefan Nikolaj: Zámok Lykava a jeho páni poťahom na državie, Lyptov a okolie. Turčiansky Svätý Martin 1876.

Kürti 1931a – Kürti, Julius: Liptovské povesti. Zprávy LM. 1/1, 1931, s. 21–30.