BENICKÝ 1952 – Benický, Vojtech: Liptovský Mikuláš, telefonogram, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 122/52. AÚ SAV Nitra. Nitra 1952.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016