1283 – Najstaršia priama správa o Liptovskom Trnovci v liste kráľa Ladislava IV (Uličný 2014, 134).

14. stor. – Bol postavený kostol nepochybne z iniciatívy feudálneho vlastníka, čiže uhorského kráľa (Uličný 2014, 135).

1429 – Trnovčania získakli práva na konanie jarmoku. Z Trnovca sa stalo mestečko (Uličný 2014, 135).

1471 – Trnovec bol spustošený vojskom poľského kráľa Kazimíra (Uličný 2014, 135).

16.– 17. stor. – Trnovec bol väčším mestečkom ako Bobrovec ale menším ako Ružomberok (Uličný 2014, 135.

1784 – Bol postavený evanjelický kostol (Uličný 2014, 135).

19. stor. – Trnovec sa stal stredne veľkým mestom (Uličný 2014, 135).