BUBLOVÁ/TOČÍK 1973 – Bublová, Helena/Točík, Anton: Ľubeľa, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 6353/73 (a, b). AÚ SAV Nitra. Nitra 1973.

TOMO 1985 – Tomo, Zdeno: Ľubeľa, polia južne od ŠM, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 11264/85. AÚ SAV Nitra. Nitra 1985.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016