Nálezy a iné archeologické aktivity:

19. stor. – V neznámom roku bola v obci Nižné Malatíny nájdená bronzová spona. Ide o bronzovú sponu typu Almgren 68 zo začiatku d. rímskej. Bohužiaľ bližšie nálezové okolnosti nepoznáme. V. Majláth ju mal zrejme vo svojej zbierke, zachovala sa len jej kresba (SAZA, Belo Majláth, osobný fond, 34).

1850 – Na jar boli na vŕšku v obci Nižné Malatíny nájdené bronzové predmety, ktoré, ako uvádza V. Majláth, sú uložené v Ondrášovskom múzeu (Majláth 1876).

1927 – F. Hódoš z Ružomberka daroval LM v Ružomberku „bronzový predmet z novšej doby predstavujúci utekajúceho leva na oblučnom ráme“, ktorý objavil na svojom pozemku v Nižnom Malatíne roľník Oško (Slivka 1975a,  63).

1932 – 5. mája p. Halahia z Demänovej našiel na svojej záhrade bronzový predmet, podľa J. Kürtiho z „novšej doby“, predstavujúci utekajúceho leva na oblúkovom ráme. Ako ďalej uvádza, sám predmet by nebol ani tak pozoruhodný, ale zaujímavé je, že F. Hódoš z Ružomberka daroval do LM ešte v roku 1927, pred rokmi v Nižnom Malatíne „na roli p. Oškom vyoraný, vo všetkých detailoch úplne rovnaký kus“ (Kürti 1932b,  3).

1965 – Valach F. Bartík z Vyšného Sliača daroval Liptovskému múzeu bronzový diadém, ktorý podľa výpovede našiel v oblasti kamennej doliny na lesnom chodníku v mieste, kde chodník ústi do severozápadného rohu lúky zvanej Ramša na rozhraní chotárov obcí Liptovské Sliače a Malatíny. Nálezca si vtedy všimol kovový predmet trčiaci zo zeme priamo na chodníku. Tento údaj potvrdzuje ošúchaná plôška na obvode diadému. Dodatočný sondážny výskum v mieste nálezu však nepriniesol nijaké nové objavy (Pieta 1970, s. 119).