FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Majláth 1876 – Majláth, Béla: Liptó megye ős régészeti térképe készítette (Praveká archeologická mapa Liptovskej župy) Budapest 1876.

Kürti 1932b – Kürti, Julius: Zprávy Liptovského múzea v Ružomberku. Sďeľuje Julius Kürti, správca. Zprávy LM. 2/1, 1932, s. 1–5.

Pieta 1970 – Pieta, Karol: Archeologický výskum Liptova v rokoch 1965–1968. In: Liptov 1. Martin 1970, s. 101–120.

Slivka 1975a – Slivka, Michal: Súpis archeologických lokalít Liptova (okres Liptovský Mikuláš). Bratislava 1975. Nepublikovaný rukopis.