Archívny materiál LM v Ružomberku, kart. 41, korešpondencia za rok 1930- 1933, uvádza:

1924 – 15. septembra J. Pastucha počas poľovačky v lesoch Malužinej našiel železný meč, ktorého rukoväť trčala zo zeme. Správu o náleze podal LM v Ružomberku starosta Malužinej. Správca múzea požiadal J. Eisnera o odborný posudok k nálezu. V doručenom liste J. Eisner meč datuje do obdobia 14. až 16. stor.