1629 O malužinskom potoku je písomný doklad z tohto roku, ale sídlisko tam ešte nejestvovalo (Uličný 2014, s. 151)
1776 Zemania zo Svätého Jána úradne protestovali proti železiarom v Malužinej, ktorí vyrúbali les v chotári Porúbky a pri výstavbe mosta cez Bocianku poškodili malužinskú lúku (Uličný 2014, s. 151)
pol. 18. stor. Na základe toho možno predpokladať, že tunajšie sídlisko a železiareň vznikli v tomto období (Uličný 2014, s. 151)
1803 V Malužinej žilo 100 dospelých rímskokatolíckych obyvateľov, ktorí patrili do hybskej farnosti (Uličný 2014, s. 151)
1816 Rímskokatolícky kostol dostavali a stal sa farským kostolom, obyvateľmi Malužinej boli vtedy Nemci (Uličný 2014, s. 151)
1828 Dedina mala 60 obývaných domov, v ktorých žilo 291 dospelých obyvateľov, všetko rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 151)
prvá pol. 19. stor. Malužiná bola stredne veľkou dedinou, jej obyvateľmi boli zamestnanci tamojšej huty a osadenstvo fary (Uličný 2014, s. 151)