1252 – najstaršia písomná zmienka o Partizánskej Ľupči (Uličný 2014, 164).

1263 – Ostrihomský arcibiskup Filip privolil Ľupčanom postaviť si vlastný farský kostol.  Ľupčania si ho po tomto roku postavili a jeho včasnogotické časti existujú dodnes (Uličný 2014, 165).

1270 – Ľupčania získali výsadné mestské práva (Uličný 2014, 165).

14. – 17. stor. – Lupča bola najrozvinutejším mestom v Liptove. Podľa práv Ľupčanov boli odvodené neskôr aj práva Ružomberka, či Trnovca (Uličný 2014, 167).

1471 – Zánik chechu ševcov/šustrov (Uličný 2016, 166).

1554 – Bol postavený druhý kostol, ktorý bol zasvätený sv. Stanislavovi (Uličný 2014, 167).

1597 – prvá zmienka zo slovenského prostredia o konaní trhoviska (Uličný 2014, 165).

1783 – Evanjelici mali právo postaviť si tzv. tolerančný kostol (Uličný 2014, 168).

19. stor. – Ľupča bola najľudnatejším a najväčším mestom v Liptovskej stolici.