1365 – Najstaršia zmienka o obci Pavčina Lehota. Táto dedina bola najmladšia zo všetkých v okolí (Uličný 2014, 168).

16. stor. – Pavčina Lehota bola malou dedinou. Väčšinu obyvateľstva tvorili železiari a okrem nich tu žili rodiny drobných zemanov (Uličný 2014, 169).

17. stor. – Od začiatku 19. stor. bola Pavčina Lehota malou dedinou, neskúr sa z nej stala stredne veľká dedina s poddanským aj zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, 170).