FURMAN, 2016 – Furman, Martin: Výskumná dokumentácia Pavčina Lehota, Na Jame, okr. Liptovský Mikuláš. KPÚ Žilina. Žilina 2016.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016