1345 Majetok Podturne patril zemanovi Alexandrovi (Uličný 2014, s. 176)
zač. 15. stor. Alexandrov syn Mikuláš sa tu usadil a jeho synovia od tohto obdobia používali názov Podturne v predikáte (Uličný 2014, s. 176)
13. – pol. 19. stor. V Podturni žili najmä poddanské domácnosti (Uličný 2014, s. 176)
1600 V Podturni stálo 15 obývaných a sedem opustených želiarskych domov (Uličný 2014, s. 176)
16. a 17. stor. Žili tu aj zemania v jednej až v šiestich kúriách (Uličný 2014, s. 176)
druhá pol. 16. stor. a zač. 17. stor. Zemianske rodiny si tu postavili dva renesančné kaštiele, ktoré po prestavbách jestvujú doteraz (Uličný 2014, s. 176)
pol. 18. stor. Žilo tu šesť rodín zemianskeho rodu Podturniansky, pričom každá bývala vo vlastnej kúrii (Uličný 2014, s. 176)
1828 Podtureň mala 49 obývaných domov, v ktorých žilo 347 dospelých obyvateľov, 299 evanjelikov a 48 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 176)
1828 Pri dedine Pod Velinkom sa nachádzal prícestný hostinec (Uličný 2014, s. 176)
prvá pol. 19. stor. Podtureň bola stredne veľkou dedinou s tradične poddanským aj zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 176)