KOLNÍKOVÁ 1976 – Kolníková, Eva: Podtureň, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 7559/76. AÚ SAV Nitra. Nitra 1976.

LAUČÍK 2006 – Laučík, Peter: Podtureň – brána do laténskeho Liptova. Podtureň 2006.

ROTH 2005 – Roth, Peter: Podtureň, Roveň, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 156494/05. AÚ SAV Nitra. Nitra 2005.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016