Realizované archeologické aktivity:

1988 – J. Bárta uskutočnil obhliadku polohy Suchý hrádok v k. ú. obce Pribylina. Opisuje ho ako vysoké, smrekom zarastené hradisko nachádzajúce sa severovýchodne od Pribyliny. Strategickú nedostupnosť ostrožného charakteru zvýrazňujú dva, z troch strán obtekajúce potoky. Z vrcholovej časti je veľmi dobrý výhľad na celý horný Liptov. Nenachádzajú sa tu však žiadne stopy po opevnení. Nenašli sa ani archeologické nálezy, takže úvahu o existencii pravekej lokality podporuje len názov polohy. Vzhľadom na veľkú relatívnu výšku možno len s toleranciou pripustiť, že ide pravdepodobne o najvýchodnejšie lužické hradisko na Liptove (Bárta 1989a). J. Bárta skúmal i polohu Surový hrádok, ktorý sa nachádza tiež v k. ú. obce Pribylina. Ani tu nezachytil žiadne fortifikačné úpravy a nenašiel ani žiaden archeologický materiál. S rezervou pripúšťa, vzhľadom k názvu i strategickej polohe, že by mohlo ísť o púchovský alebo stredoveký hrádok brániaci prístup do Liptova zo Spiša (Bárta 1989b).