BÁRTA 1989a – Bárta, Juraj: Pribylina, Suchý hrádok, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 12498/89. AÚ SAV Nitra. Nitra 1989.

BÁRTA 1989b – Bárta, Juraj: Pribylina, Surový hrádok, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 12499/89. AÚ SAV Nitra. Nitra 1989.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016