Trstené. Na vyšnom poli bronzy. Múzeum v Ondrašovej, 1839