Nálezy z oblasti Važca:

1925 –Okolo toho roku našiel M. Ferianček náhodný nález – mincu na poli pri sadení zemiakov v k. ú. obce Važec. Ide o banícku, tzv. núdzovú mincu – polturu z roku 1695. Vyrazená bola v Banskej Štiavnici v období vlády cisára Leopolda I. (1695–1705), a to v čase zlej politicko-ekonomickej situácie v Uhorsku, keď bol uznaný za platidlo práve tento druh mince (Kolníková 1980).

1977 – J. Ilavský-Gabrik údajne pri klčovaní stromov vo Važci našiel bronzový nôž, ktorý v nasledujúcom roku odovzdal do zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Na základe charakteristických znakov je možné tento ojedinelý nález datovať do obdobia lužickej k. (Novotná 1980, s. 191).