KOLNÍKOVÁ 1980 – Kolníková, Eva: Važec, náhodný nález, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 9164/80. AÚ SAV Nitra. Nitra 1980.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016