Archeologický výskum v oblasti Veternej Poruby:

1976–1977 – LM v Ružomberku pod vedením V. Hanuliaka uskutočnilo archeologický výskum polohy označovanej ako Visno Zakostolia v rámci zaniknutej dediny Svätý Štefan v k. ú. obce Veterná Poruba. V priebehu dvoch mesiacov obidvoch sezón sa podarilo odkryť cca 300 m2 plochy.

Žiaľ, ani pomerne rozsiahly výskum, neumožnil získať postačujúci materiál na rekonštrukciu sakrálnej stavby. Relikty v teréne, ktoré vyzerali ako zvyšky základov, boli len prekopanou zeminou, resp. sutinou, ktorá bola odhadzovaná bokom pri vyberaní stavebného materiálu. Plošný odkryv doložil iba východnú časť lode kostola v mieste triumfálneho oblúka. Okrem nej bolo preskúmaných niekoľko novovekých hrobov. Východne od zaniknutého kostola sa získala keramika z obdobia 14. až 17. stor. (Hanuliak 1981c, s. 37–39).