PIETA 1997c – Pieta, Karol: Východná, Garajovec, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 13811/97. AÚ SAV Nitra. Nitra 1997.

PIETA 2008d – Pieta, Karol: Najstaršie osídlenie vo Východnej. 2008. Nepublikovaný rukopis.

PIETA/GIERTLOVÁ 1999 – Pieta, Karol/Giertlová, Marta: Zaniknutá dedina Belansko a stredoveké hrádky pri Východnej. AVANS 1997, 1999, s. 134–136.

PIETA/ULIČNÝ 1998 – Pieta, Karol/Uličný, Marián: Stredoveké osídlenie vo Východnej. AVANS 1996, 1998, s. 131, 132.

FURMAN, v tlači c – Furman, Martin: Ďalšie stredoveké nálezy z Východnej-Zámčiska, okr. Liptovský Mikuláš. AVANS 2011, v tlači.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016