1263 – Najstaršia správa o území obce  Závažná Poruba (Uličný 2014, 228).

1377 – Najstaršia zmienky, v ktorej sa menovite spomína obec Závažná Poruba (Uličný 2014, 228).

19. stor. – Obec Závažná Poruba v tomto čase bola stredne veľkou dedinou (Uličný 2014, 229).