Bel 2014 – Bel, Matej: Liptovská stolica. Čadca: Kysucké múzeum, 2014.

Volko-Starohorský 1928–1929 – Volko-Starohorský, Ján: Bodová pri Iľanove s archeologického stanoviska. Obzor Prehist. 7–8, 1928–1929, s. 57–60.

Pieta 2001b – Pieta, Karol: Prieskum Iľanovskej Poludnice, Závažná Poruba, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 14644/01. AÚ SAV Nitra. Nitra 2001.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.