2014

P. Ján Harmaniak z Necpál pri plnení pracovných povinností súvisiacich s údržbou lesa údajne náhodne objavil súbor siedmich kusov dvojramenných čakanov z mladšej doby bronzovej. Podľa nálezcu depot ležal plytko pod kamením, pričom časť ramena jedného z čakanov trčala zo zeme. Ako ďalej v zápisnici nálezca uviedol, všetkých sedem sa našlo spolu, časť nad, časť pod koreňom stromu. Viac informácii k nálezu sa dozviete v článku a literatúre obce Belá-Dulice.