Furman, Martin. Belá. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 18-19.

Furman, Martin. Dulice. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 31-32.

Novotná, Mária/Furman, Martin. Bronzový depot z Belej-Dulíc, okres Martin a dvojramenné čakany karpatskej proveniencie. In: Památky archeologické CIX, 2018, 75-96. online link: https://www.academia.edu/38020023/Bronzov%C3%BD_depot_z_Belej_Dul%C3%ADc_okres_Martin_a_dvojramenn%C3%A9_%C4%8Dakany_karpatskej_proveniencie_Das_Bronzedepot_aus_Bel%C3%A1_Dulice_Bez_Martin_und_die_Doppelarmkn%C3%A4ufe_karpatenl%C3%A4ndischen_Ursprungs_Pam_Arch_CIX_s_75_96