2016

lesnou cestou narušené doposiaľ neznáme polykultúrne nálezisko z obdobia lužickej a púchovskej kultúry. Po obhliadke KPÚ Žilina nasledoval na lokalite archeologický výskum. Bližšie pozri článok a literatúru Folkušovej