1279 – Kráľ Belo IV. daroval Marcelovi Ilarovmu synovi územný majetok v Liptove (Uličný 2014, 35).

1286 – Ladislav IV. daroval Mikulášovi a Marcelovi ďalší majetok. Na tomto majetku prv býval majiteľ zvaný Havran. Keď sa tam usadil Marcel, osada dostala názov odvodený od jeho mena (Uličný 2014, 35).

1347 – Tunajší zeman Gregor zastával funkciu grófa uhorských Pečenehov. Podľa tejto funkcie dostal prezývku po latinsky Bissenus, po slovensky Bešeň, ktorá zostala aj pre jeho potomkov, zemanov Bešeňovcov z Marcelovej. Napokon aj toto územie nazývali Bešeňová (Uličný 2014, 35).

1474 – Najstarší doklad o zemianskej osade s maďarským názvom Magashaza (Uličný 2014, 36).

1589 – Magashaza mala len jedno zemanské obydlie (Uličný 2014, 36).

16.stor. – Majetok Bešeňovcov po ich vymretí patril panstvu Likava (Uličný 2014, 36).

17.stor. – Feudáli v obci postavili renesančný kaštieľ, ktorý jestvuje doteraz (Uličný 2014, 36).

17.-18. stor. – Napriek schudobňovaniu počet obyvateľstva, domácnosti a domov narastal (Uličný 2014, 36).

1770 – V Bešeňovej bolo 19 domov (Uličný 2014, 37).

1828 – Počet obyvateľov sa zväčšoval a v tomto roku v Bešeňovej stálo 35 domov s 300 dospelými obyvateľmi (Uličný 2014, 37).

19.stor. – Bešeňová bola už stredne veľká dedina (Uličný 2014, 37).