Janšák 1951 – Janšák, Štefan: Výkaz práce – lokalita Bešeňová a Lúčky. Výsk. správa 2434/51. AÚ SAV Nitra. Nitra 1951.

Kürti 1930a – Kürti, Julius: Archeologické nálezy z Bešeňovej (Liptov). Sbor. MSS 24, 1930, s. 179–188.

Kürti 1930b – Kürti, Julius: Zpráva Liptovského múzea v Ružomberku za rok 1930. Ružomberok 1930, s. 2–20.

Budinský-Krička 1949 – Budinský-Krička, Vojtech: Bešeňová, okr. Ružomberok. Mladší doba bronzová. Výsk. správa 1169/49. AÚ SAV Nitra. Nitra 1949.

Budinský-Krička 1956a – Budinský-Krička, Vojtech: Bešeňová, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 751/56. AÚ SAV Nitra. Nitra 1956.

Bárta 1952 – Bárta, Juraj: Bešeňová, okr. Ružomberok. Travertínový kameňolom. Výsk. správa 2/52. AÚ SAV Nitra. Nitra 1952.

Lichardus 1962 – Lichardus, Ján: Záchranný výskum v travertínových lomoch v Bešeňovej roku 1961. Arch. Rozhledy 14, 1962, s. 849–856.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.