2014– 24. novembra počas archeologického výskumu na trase diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, ktorý realizovala spoločnosť AA TERRA ANTIQUA, s. r. o. pod vedením J. Haruštiaka a J. Vereščákovej, bol v k. ú. obce Ivachnováobjavený poklad štyroch bronzových špirálovitých ozdobných kruhov. V blízkosti nálezu sa nachádzali tri lužické mohyly, viaceré objekty a kultúrne vrstvy z rôznych období praveku. Rozsiahle osídlenie z d. železnej bolo objavené tou istou spoločnosťou v rámci rovnakej stavby na prístupovej komunikácii k diaľnici v k. ú. obce Lisková. K najzaujímavejším nálezom nepochybne patrí dochovaná časť roštovej keramickej pece púchovskej k. Ide doteraz iba o druhý nález tohto typu pece na Liptove.