1948 Do tohto roku bol úradný názov Gombáš (Uličný 2014, s. 64)
1400 Založenie obyvateľmi staršej dediny Stankovany (Uličný 2014, s. 64)
1425 Kapitán hradu Likava dal Petrovi, synovi Stanka zo Stankovian právo šoltýsa v Gombáši, aby tam usadil ďalšie poddanské domácnosti (Uličný 2014, s. 64)
15. – 19. stor. Gombáš patril nepretržite k panstvu Likava (Uličný 2014, s. 65)
koniec 18. stor. Hubová, Stankovany a Švošov tvorili jednu obec na čele so šoltýsom (Uličný 2014, s. 65)
1551 V Gombáši žilo 5 poddanských domácnosti, z nich jedna bola valašská domácnosť (Uličný 2014, s. 65)
1600 V Gombáši, Stankovanoch a Švošove bolo spolu 21 obývaných domov, ďalších 19 bolo opustených po nedávnom pustošení cisárskym vojskom, tiahnúcim dolinou Váhou (Uličný 2014, s. 65)
1720 Gombáš mal 22 domácností a bol už stredne veľkou dedinou (Uličný 2014, s. 65)
1771 Dedina mala 99 obývaných domov (Uličný 2014, s. 65)
1787 Postavenie nového rímskokatolíckeho kostola, sídlo farnosti (Uličný 2014, s. 65)
1712 Stoličná vrchnosť rozhodla, že obchodníci budú na pltisku v Hubovej platiť od splavovaných tovarov na pltiach stanovené mýto (Uličný 2014, s. 66)
prvá pol. 19. stor. Gombáš bol už veľkou dedinou (Uličný 2014, s. 66)