1973– V auguste LM v Ružomberku uskutočnilo pod vedením V. Hanuliaka záchranný archeologický výskum na úseku diaľnice Ivachnová Liptovský Michal. Skúmaná poloha sa nachádza severozápadne od gotického kostola na ľavom brehu Váhu, ktorú roku 1947 objavil V. Budinský-Krička. Výskumom sa odkryli dve polozemnice s nálezmi datovanými do 9. až 10. stor. (Hanuliak1999, s. 57).

2014– 24. novembra počas archeologického výskumu na trase diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, ktorý realizovala spoločnosť AA TERRA ANTIQUA, s. r. o. pod vedením J. Haruštiaka a J. Vereščákovej, bol v k. ú. obce Ivachnová objavený poklad štyroch bronzových špirálovitých ozdobných kruhov. V blízkosti nálezu sa nachádzali tri lužické mohyly, viaceré objekty a kultúrne vrstvy z rôznych období praveku.