BARTÍK a kol. 2008 – Bartík, Juraj/Čambal, Radoslav/Choma, Igor/Tomčíková, Katarína/Sliacka, Simona/Benediková, Lucia: Diaľnica D1: Hubová – Ivachnová. Výsk. správa z doplňujúceho archeologického výskumu T 403. KPÚ Žilina. Žilina 2008.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016