1330 – Šľachtic Donč so súhlasom kráľa daroval liptovskému zemanovi Petrovi, synovi Františka, za jeho vojenské zásluhy majetok Komjatná, pozostávajúci z poľa a lesa (Uličný 2014, 80).

1492 – Najstarší doklad o miestnom kostole Svätého Ducha (Uličný 2014, 80).

16. stor. – Komjatná patrila Turanskovcom (Uličný 2014, 80).

1600 – V Komjatnej a blízkej osade Studničnej bolo spolu 34 obývaných domov. Komjatná vtedy patrila medzi stredne veľké dediny (Uličný 2014, 80).

1828 – V Komjatnej jestvovalo 131 domov, v ktorých žilo 764 dospelých obyvateľov (Uličný 2014, 81).

19. stor. – Komjatná bola veľkou dedinou a obcou s poddaným, zemianským a farským obyvateľstvom (Uličný 2014, 81).