prvá pol. 16. stor. Najstaršie doklady o Likavke, z ktorých vyplýva, že tamojšie sídlisko vzniklo koncom 15., prípadne zač. 16. stor. (Uličný 2014, s. 92)
pol. 16. stor. V Likavke bol dvojkolesový vodný mlyn a píla a hospodárilo tu 11 sedliackych a 16 želiarskych domácností (Uličný 2014, s. 92)
16. stor. V Likavke bolo pomerne veľa želiarov (Uličný 2014, s. 92)
1600 V Likavke stálo dvadsaťtri obývaných poddanských domov, ďalších sedemnásť bolo opustených, k Likavke patril kostol sv. Martina v blízkom Martinčeku (Uličný 2014, s. 92)
1715 V Likavke žilo 16 poddanských domácností a k dedine patril aj mlyn, v roku 1720 tam žilo len 9 domácností (Uličný 2014, s. 93)
1771 Žilo tu 109 poddanských domácností sedliakov, želiarov aj podželiarov, domácnosti sa venovali najmä roľníčeniu, povozníctvu, pltníctvu a drevorubačstvu (Uličný 2014, s. 93)
1828 V tomto období jestvovalo v Likavke až 179 obývaných domov, v ktorých žilo 1228 dospelých obyvateľov, takmer všetci rímskokatolíci (Uličný 2014, s. 93)
prvá pol. 19. stor. Likavka bola veľkou dedinou s tradične len poddanským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 93)