PIETA 1979b – Pieta, Karol: Likavka, Predný Choč 1203 m, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 8922/79. AÚ SAV Nitra. Nitra 1979.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Felvidék 1913 – Felvidék – excerptá z maďarských novín 1882, 1906–1910, 1912–1914,archívny materiál LM v Ružomberku, č. kart. 50. Múzeálne správy. Kachličky z hradu Likava1/18, 31. august 1913, s. 3, 4.

Kürti 1928 – Kürti, Julius: Zpráva o účínkovaní Liptovského Muzea v Ružomberku v roku 1927. Ružomberok 1928.

Hlinka, J./Hoššo 1980 – Hlinka, Jozef/Hoššo, Jozef: Nález keltských mincí pri archeologickom výskume na hrade Likava. Slov. Num. 6, 1980, s. 99–109.