BENEDIKOVÁ 2004b– Benediková, Lucia: Liptovská Štiavnica, Kohút, okr. Ružomberok. Výsk. správa 15204/04. AÚ SAV Nitra. Nitra 2004.

BENEDIKOVÁ 2005a– Benediková, Lucia: Ludrová – Lipt. Štiavnica, Čerená, okr. Ružomberok. Výsk. správa 15731/05. AÚ SAV Nitra. Nitra 2005.

BUDINSKÝ- KRIČKA 1958 – Budinský-Krička, Vojtech: Liptovská Štiavnica, Lúčny hríb, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 385/58. AÚ SAV Nitra. Nitra 1958.

PIETA 1968b – Pieta, Karol: Liptovská Štiavnica, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 4269/68. AÚ SAV Nitra. Nitra 1968.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016