Majláth 1876 – Majláth, Béla: Liptó megye ős régészeti térképe készítette (Praveká archeologická mapa Liptovskej župy) Budapest 1876.

Veliačik 1980 – Veliačik, Ladislav: Sídlisko lužickej kultúry v Liptovskej Teplej- Madočanoch. AVANS 1979, 1980, s. 243–246.

Hanuliak 1999 – Hanuliak, Václav: Stredoveké osídlenie Liptova na základe archeologických výskumov. Vojtech Budinský-Krička a najstaršie dejiny Liptova. Nitra 1999, 64. 56–64.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016