1251 – Najstaršie správy o Sliačoch (Uličný 2014, 122)

13. stor. – Je zrejmé, že v polovici 13.storočia jestvovali už dva Sliače a oba boli kráľovským majetkom (Uličný 2014, 122)

1326 – Bol vybudovaný murovaný kostol, ktorý bol zasvätený apoštolom Šimonovi a Júdovi (Uličný 2014, 122)

1536 – Sliače patrili k hradnému panstvu Likava (Uličný 2014, 122).

16. stor. – Sliače patrili jezuitom z Kláštora pod Znievom (Uličný 2014, 122).

17. stor. – Obec pozostávala z 81 obývaných domov, kostola, fary a školy. Bola to najväčšia dedinská obec Liptova, prípadne už mestečko (Uličný 2014, 122).

17.stor. – Sliače boli charakterizované ako mestečko (Uličný 2014, 122)

19.stor. – Sliače boli z hľadiska počtu domov a obyvateľov stredne veľkým mestečkom (Uličný 2014, 123).