Uhlár 1961 – Uhlár, Vlado: Mních pri Ružomberku v praveku a včasnej dobe dejinnej. Štud. Zvesti AÚ SAV 4, 1961, s. 139–179

Hanuliak 1981c – Hanuliak, Václav: Súpis archeologických lokalít z 9.–16. storočia v okrese Liptovský Mikuláš. Ružomberok, nepublikovaný rukopis.

RAJNIČ 1947– Rajnič, Andrej: Liptovský Michal, okr. Ružomberok. Výsk. správa 13139/47. AÚ SAV Nitra. Nitra 1947.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016