Kubinyi 1890 – Kubinyi, Miklós: A Liptó-Szent-Mártoni kardleletről. Arch. Ért. 10, 1890, s. 357–358.

Bárta 1972a – Bárta, Juraj: Lisková, Kostrová jaskyňa, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 5909/72. AÚ SAV Nitra. Nitra 1972.

Uhlár 1952c – Uhlár, Vlado: Zpráva o sídlisku pod Mníchom zpred Liskovskej jaskyne. Výsk. správa 120/52. AÚ SAV Nitra. Nitra 1952.

Uhlár 1961 – Uhlár, Vlado: Mních pri Ružomberku v praveku a včasnej dobe dejinnej. Štud. Zvesti AÚ SAV 4, 1961, s. 139–179.

Bárta 1972b – Bárta, Juraj: Správa o I. etape záchranno-zisťovacieho výskumu v jaskyni na Mníchu, kataster Lisková, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 6084/72. AÚ SAV Nitra. Nitra 1972.

Pieta 1979b – Pieta, Karol: Likavka, Predný Choč 1203 m, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 8922/79. AÚ SAV Nitra. Nitra 1979.

Kolníková/Hunka 1994 – Kolníková, Eva/Hunka, Ján: Nálezy mincí na Slovensku IV. Nitra 1994.

Bárta 1995 – Bárta, Juraj: Nález kovovej plastiky bovida v Liskovskej jaskyni. AVANS 1993, 1995, s. 25–27.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.