10. – 13. stor. Pri Ludrovej sa archeologickým prieskumom našla keramika pochádzajúca z tohto obdobia (Uličný 2014, s. 145)
tretia tretina 13. stor. Pri Ludrovej v poli Kúty stojí kostol Všetkých svätých, ktorého najstaršie gotické architektonické časti poukazujú na výstavbu kostola v tejto dobe (Uličný 2014, s. 145)
11. stor. Treba pripustiť, že gotický kostol bol vystavaný na mieste staršieho kostola možno z tohto obdobia, v 13. stor. už nestavali spoločné kostoly mimo sídlisk pre okolité dediny, ale iba kostoly v starších dedinách, prípadne kostoly vo vznikajúcich zemianskych osadách (Uličný 2014, s. 145)
1308 Župan Donč daroval šľachticovi Rudolfovi majetok, čo neskôr potvrdil aj kráľ Karol I. (Uličný 2014, s. 145)
1329 Rudolf si na onom majetku vybudoval kúriu (Uličný 2014, s. 145)
koniec 16. stor. V zemianskej časti Ludrovej stáli asi štyri kúrie; západná časť patrila Ružomberku, resp. hradnému panstvu Likava, východná časť Ludrovej patrila zemanom (Uličný 2014, s. 146)
zač. 18. stor. V Ludrovej poddanských obyvateľov, domácností a domov výrazne pribúdalo (Uličný 2014, s. 146)
18. stor. a pol. 19. stor. V časti Zemianska Ludrová bývali najmä zemianske rodiny rodov Tolt, Matiašovský v piatich kúriách, pričom Toltovcov bolo okolo roku 1821 až 13 rodín (Uličný 2014, s. 146)
1828 V Ludrovej jestvovali dve ludrovské sídliská, v ktorých bolo 135 obývaných domov, v ktorých žilo 932 dospelých obyvateľov, 929 rímskokatolíkov, dvaja evanjelici a jeden žid (Uličný 2014, s. 146-147)
prvá pol. 19. stor. Ludrová bola veľkou dedinou s poddanským, zemianskym aj farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 147)