BENEDIKOVÁ 2004a – Benediková, Lucia: Ludrová, Čerená, okr. Ružomberok. Výsk. správa 15202/04, AÚ SAV Nitra. Nitra 2004.

BENEDIKOVÁ 2005a – Benediková, Lucia: Ludrová – Lipt. Štiavnica, Čerená, okr. Ružomberok. Výsk. správa 15731/05. AÚ SAV Nitra. Nitra 2005.

FURMAN, 2006 – Furman, Martin: Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky Ludrová – Pancová. Interný materiál Krajského pamiatkového úradu Žilina. Žilina 2006.

GOČ 2010 – Goč, Marián: Územný plán obce Ludrová – čistopis. September 2010, Ružomberok 2010 [online]. Dostupné na: http://www.ludrova.sk/download_file_f.php?id=159634

STRUHÁR 2001b – Struhár, Víťazoslav: Po stopách najstarších obyvateľov. In: Ludrová. Ružomberok 2001, s. 12–25.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Balaša 1963b – Balaša, Gejza: Ludrovské tajomstvá. In: Zpravodaj Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1/3. Banská Bystrica 1963, s. 12–14.

Hanuliak 1999 – Hanuliak, Václav: Stredoveké osídlenie Liptova na základe archeologických výskumov. Vojtech Budinský-Krička a najstaršie dejiny Liptova. Nitra 1999, s. 56-64.