BENEDIKOVÁ 2005c – Benediková, Lucia: Ružomberok, Na Skalách, okr. Ružomberok. Výsk. správa 15736/05. AÚ SAV Nitra. Nitra 2005.

PIETA 1982b – Pieta, Karol: Ružomberok – Vlkolínec, Sidorovo, staršie názvy: Žiar, Hýrova, Pražma. Výsk. správa 9952/82. AÚ SAV Nitra. Nitra 1982.

UHLÁR 1961 – Uhlár, Vlado: Mních pri Ružomberku v praveku a včasnej dobe dejinnej. Štud. Zvesti AÚ SAV 4, 1961, s. 139–179.

BUDINSKÝ-KRIČKA 1957 – Budinský-Krička, Vojtech: Ružomberok, Na Skalách, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 270/57. AÚ SAV Nitra. Nitra 1957.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016