1278 Najstaršia správa o turíckom území, vtedy kráľ Ladislav IV. daroval Tomášovi a Šimonovi územný majetok, ležiaci v údolí potoka Turík (Uličný 2014, s. 206)
po roku 1278 Tomáš so Šimonom si na novom majetku vybudovali obydlia, čím vznikla zemianska osada Turík (Uličný 2014, s. 207)
14. – 15. stor. V Turíku bývali nielen tamojší zemania, ale aj poddanské rodiny (Uličný 2014, s. 207)
16. stor. Žili tu len zemania Turanskovci, Marcelovci a Bublovci (Uličný 2014, s. 207)
koniec 16. stor. Stálo tu 5-6 kúrií a Turík bol typicky zemianskou osadou a takou zostala aj v 17. – 18. stor. (Uličný 2014, s. 207)
prvá pol. 18. stor. V dedine bol aj mlyn (Uličný 2014, s. 207)
pol. 18. stor. Miestni zemania si postavili kaštieľ, ktorý jestvuje doteraz (Uličný 2014, s. 207)
1798 Z iniciatívy miestnych zemanov postavili rímskokatolícky kostol zasvätený Panne Márii (Uličný 2014, s. 207)
pol. 18. stor. V ôsmich kúriách bývalo súčasne deväť rodín zemanov z rodov Turanský a Giláni (Uličný 2014, s. 207)
1828 V Turíku jestvovalo 37 obývaných domov, v ktorých žilo 368 dospelých obyvateľov, 323 rímskokatolíkov, 38 evanjelikov a 7 židov (Uličný 2014, s. 207)
prvá pol. 19. stor. Turík bol stredne veľkou dedinou, avšak už s početnou prevahou poddanského obyvateľstva (Uličný 2014, s. 207)