PIETA 1989 – Pieta, Karol: Turík, Hradište, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 12355/98. AÚ SAV Nitra. Nitra 1989.

PIETA 2001c – Pieta, Karol: Turík, Hrádok, okr. Ružomberok. Výsk. správa 14629/01. AÚ SAV Nitra. Nitra 2001.

SOJÁK/STRUHÁR 2012 – Soják, Marián/Struhár, Víťazoslav: Analýza eneolitickej štiepanej kamennej industrie z Turíka. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2010. Nitra 2012, 1–12.

STRUHÁR 1998a – Struhár, Víťazoslav: Lužické a rímske nálezy z Turíka. AVANS 1996, 1998, s. 155, 266.

STRUHÁR 2001a – Struhár, Víťazoslav: Výšinné sídlisko púchovskej kultúry v Turíku. AVANS 2000, 2001, s. 197, 310.

VELIAČIK 1983b – Veliačik, Ladislav: Zisťovací výskum na hrádku v Turíku. Štud. Zvesti AÚ SAV 20, 1983, s. 105–112.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Slivka 1975a – Slivka, Michal: Súpis archeologických lokalít Liptova (okres Liptovský Mikuláš). Bratislava 1975. Nepublikovaný rukopis.

Kolníková/Hunka 1994 – Kolníková, Eva/Hunka, Ján: Nálezy mincí na Slovensku IV. Nitra 1994.

Bel 2014 – Bel, Matej: Liptovská stolica. Čadca: Kysucké múzeum, 2014.