Header 1
Podporujeme kultúrne povedomie a bohatstvo severného Slovenska
Image is not available
Header 1
Header 2
Propagujeme archeologické náleziská severného Slovenska
Image is not available
Header 2
Header 3
Povzbudzujeme k spolupráci pri ochrane nášho kultúrneho dedičstva
Image is not available
Header 3
Header 4

Nové nálezy nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť

Image is not available
Header 4
Header 5

Nové nálezy nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť

Image is not available
Header 5
Header 6

"Zachraňujeme naše archeologické dedičstvo"
to sú naše nové nálezy!

Image is not available
Header 6
previous arrow
next arrow

Kniha o opevneniach na Liptove

V októbri 2016 vyšla kniha Martina Furmana – Opevnenia na Liptove – refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek.  Ide o prvú knihu tohto druhu na slovenskom trhu.

Čo kniha prináša:

ucelenú monografiu všetkých doteraz známych pravekých, protohistorických a stredovekých opevnení – hradísk, hrádkov, refúgií s cieľom prezentovať širokej verejnosti bohatosť pamiatkového fondu – NKP ale aj archeologických nálezísk. Rovnako chce dať do pozornosti o charaktere nálezísk v ich katastri, ich pamiatkovej ochrane, o archeologických aktivitách a ich výsledkoch. Prezentuje dejiny archeologického výskumu v regióne Liptov so zameraním sa na nepublikované informácie z archívov, podnecuje miestne samosprávy k rozvoju turistického ruchu so zameraním sa na prezentované archeologické náleziská. Rovnako sa snaží vzbudiť záujem miestnych samospráv na získanie prostriedkov pre syste
matický archeologický výskum konkrétneho nálezisk. Autor verí, že tým vzbudí pozitívny patriotizmus občanov a následne prirodzenú ochranu „svojho“ kultúrneho dedičstva. Zároveň ponúka základným a stredným školám pomôcku pri výučbe regionálnej histórie.  Prostredníctvom dejín výskumu poukázuje na významné osobnosti, ktoré sa výraznou mierou pričinili k objavovaniu archeologických nálezísk, získavaniu vzácnych predmetov do múzeí a vďaka ich nesmiernemu zanieteniu vyzdvihli význam Liptova aj z hľadiska bohatstva pamiatkového fondu.

1 komentár

  1. anton vlček, liptovský mikuláš

    1. marca 2017, 11:19

    Vynikajúca kniha, objednal som, ju priamo od autora. dokonca som sa našiel na fotografii, str 137, kde som robil ako študent na výskume Dr. V. Hanuliaka (ležiaca postava.) I keď teraz pracujem ako strážca v Tanape o archeológiu a históriu najmä stredovekú mám stále záujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*

© 2021 septentrio

Theme by Anders NorenUp ↑

Späť