Počas sanácie r. k. kostola sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku v roku 2016 bolo zistené narušenie  staršieho osídlenia z obdobia púchovskej kultúry.

 

Obr. 1 Sklený korálik (foto: M. Furman)

Popri početnej, v zlomkoch dochovanej úžitkovej keramike, Krajský pamiatkový úrad Žilina našiel pri obhliadke zásypov aj unikátny sklený korálik kobaltovo modrej farby patriaci rovnako ako keramika do obdobia púchovskej kultúry (obr. 1).

Už v roku 2014 v priebehu archeologického výskumu na prístupovej komunikácii k novej individuálnej bytovej výstavbe, ktorá sa nachádza iba 130 m od kostola, spoločnosť Archeovýskum, s.r.o. zachytila bohaté zahĺbené sídliskové objekty z obdobia púchovskej kultúry. Veľké množstvo keramiky doplnil aj neúplný sklenený krúžok rovnakej farby ako korálik nájdený pri kostole.

Je viac než pravdepodobné, že objavené púchovské sídlisko  v roku 2014 zasahuje od ohybu rieky Oravy až po úpätie hradného brala Oravského hradu.

Obr. 2 Hlinená fajka

Pri obhliadke zásypov súvisiacich so sanáciou sa okrem pravekých črepov a skleného korálika našla v ruke vyhotovená hlinená fajka tzv. tureckého typu datovaná do prvej polovice 17. storočia (obr. 2)